เปิดใจ Ost.ลับลวงใจ | ชิน ชินวุฒ | Official Karaoke

840 view

ผู้แต่ง/คำร้องปัญญา ปคูณปัญญา

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงบุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

เปิดใจ ost. ลับลวงใจ ศิลปิน ชิน ชินวุฒ คำร้อง ปัญญา ปคูณปัญญา ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล