ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว Ost.คลื่นชีวิต | Zeal | Official Karaoke

1.7K view

ผู้แต่ง/คำร้องมโน นิมิต

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว [Ying Ham Ying Wanwai Ost.Khluen Chiwit] ศิลปิน Zeal คำร้อง มโน นิมิต ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท