กี่รอบก็ได้ Ost.18 มงกุฎสะดุดเลิฟ | แจ็คกี้ ชาเคอลีน | Official Karaoke

1K view

ผู้แต่ง/คำร้องบอย เขมราฐ

ทำนองบอย เขมราฐ

เรียบเรียงโป๋ง สุรกิต, บอย เขมราฐ

กี่รอบก็ได้ Ost.18 มงกุฎสะดุดเลิฟ ศิลปิน : แจ็คกี้ ชาเคอลีน คำร้อง/ทำนอง : บอย เขมราฐ เรียบเรียง : โป๋ง สุรกิต, บอย เขมราฐ