เธอทำให้รัก Ost.ลับลวงใจ | ลูกหว้า พิจิกา (Pijika) | Official Karaoke

925 view

ผู้แต่ง/คำร้องมณฑวรรณ ศรีวิเชียร

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงบุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

เธอทำให้รัก ost ลับลวงใจ ศิลปิน ลูกหว้า พิจิกา (Pijika) คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล