ที่สุด ost. ที่สุดของหัวใจ | บอย สมภพ | Official MV

14.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องปัญญา ปคูณปัญญา

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงบุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

ที่สุด ost. ที่สุดของหัวใจ ศิลปิน : บอย สมภพ คำร้อง : ปัญญา ปคูณปัญญา ทำนอง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรียบเรียง : บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล