เพราะรัก Ost.เพราะรัก Because of Love | เลอทัศน์ เกตุสุข (โต Mirrr) | Official MV

11.9K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองพิทยา พูลดาวทอง

เรียบเรียงศมา สิงห์โตเกษม, พิทยา พูลดาวทอง

เพราะรัก Ost.เพราะรัก Because of Love ศิลปิน : เลอทัศน์ เกตุสุข (โต Mirrr) คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : พิทยา พูลดาวทอง เรียบเรียง : ศมา สิงห์โตเกษม, พิทยา พูลดาวทอง