ทิวาหายตัวไป!!!

3.5K view ออกอากาศ ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

ทิวาหายตัวดาวจึงรีบออกตามหา แต่ทิวากลับมาพร้อมกับมัทรี มัทรีรู้ความจริงว่าทิวาไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา แต่มี IQ (Intelligence Quotient) เหมือนกับคนอัจริยะ