"แซ่ซี้อ้ายลื้อเจ็กนั้ง" แปลว่า "ชาตินี้รักเธอคนเดียว"

15K view

"แซ่ซี้อ้ายลื้อเจ็กนั้ง" เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า "ชาตินี้รักเธอคนเดียว"

คุณน่าจะชอบ