หนูเป็นเมียพี่ใช้

20.2K view

กรงกรรม ที่เรดบาร์ ตาคลี นครสวรรค์ ติ๋มให้ทุกคนฉลองที่เรณู(ราณี แคมเปน)จะทำงานเป็นวันสุดท้าย หลังจากได้พบรักกับปฐม(ฐกฤต ตวันพงค์) ทั้งประนอม ติ๋ม หวาน กอดลาเรณูด้วยน้ำตา ประนอมอวยพรให้เรณูพบแต่ความสุข ไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่อีก แล้วปฐมหรือเฮียใช้ก็พาเรณูขึ้นรถไฟกลับไปที่ชุมแสง เพื่อพาเรณูไปอยู่ที่บ้านของตน ปฐมถามถึงครอบครัวของเรณู แต่เรณูไม่อยากพูดถึง ที่ชุมแสง ร้านอัศวรุ่งเรืองพานิชของย้อย(ใหม่ เจริญปุระ) ย้อยดีใจที่ได้เห็นอาใช้ ลูกชายคนโตกลับบ้าน แต่พอได้พบกับเรณูเท่านั้น ย้อยก็ไล่ให้อาใช้พาเรณูกลับไปแทบไม่ทัน เพราะย้อยไม่ยอมรับ ย้อยได้หมั้นหมายอาใช้ไว้กับพิไล(พิชชาภา พันธุมจินดา)แล้ว แต่เรณูอ้างว่าตนเองท้อง ย้อยจนใจ แต่ไม่อาจอยู่ร่วมชายคากับเรณูได้ ส่งกุญแจให้ปฐมพาเรณูไปอยู่บ้านอีกหลังในซอย ย้อยยื่นคำขาดให้ใช้เลิกกับเรณูและพาเรณูกลับไปคืนที่ซ่องโดยเร็ว