อย่าลืมหัวใจของผม

432 view

ผมไม่รู้ว่าหัวใจของแม่หญิงเป็นของใครแต่หัวใจของผมเป็นของแม่หญิงไปหมดแล้ว (บ่วงบรรจถรณ์ EP.4)