บ่วงบรรจถรณ์ EP.2 [1/10]

49.2K view

บ่วงบรรจถรณ์ หลาวเปิง (มาริโอ้) ได้เล่าให้ แพรนวล (ใหม่ ดาวิกา) รู้ถึงประวัติของเตียงว่าเป็นเตียงไม้สักแกะสลักอายุหลายร้อยปี เป็นไม้แผ่นเดียวกับที่ใช้สร้างพระแท่นเจ้าเมืองเวียงขิน และนำไปใช้เผาพระศพเจ้าเมืองเวียงขิน แต่มีไม้แผ่นหนึ่งไม่ไหม้ไฟ ราชครูจึงให้นำไปฝังในลานลั่นทม ที่แพรนวลมาตื่นที่เวียงขินครั้งแรก และคนที่จะนอนเตียงนี้ได้ต้องเป็นเจ้าของเตียงเท่านั้น