บ่วงบรรจถรณ์ EP.5 [1/10]

37.2K view

บ่วงบรรจถรณ์ หลาวเปิง (มาริโอ้) ต้องจำใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับ อูซอ (เจสัน ยัง) เพราะเป็นคำสั่งของเจ้าย่า หลาวเปิงจึงเชิญพันตรีประกิตกับพ่อบุญสิงห์ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำที่หอคำเพื่อช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของอูซอ แพรนวล (ใหม่ ดาวิดา) รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กับนายต่วน จึงตามขอร้อง หลาวเปิง ให้คุณต่วนไปงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วย