เจ้านางเรืองระยับต้องยอมรับความจริง

1.4K view

หลาวเปิง ได้เล่าให้ แพรนวล รู้ถึงประวัติของเตียงว่าเป็นเตียงไม้สักแกะสลักอายุหลายร้อยปี เป็นไม้แผ่นเดียวกับที่ใช้สร้างพระแท่นเจ้าเมืองเวียงขิน และนำไปใช้เผาพระศพเจ้าเมืองเวียงขิน แต่มีไม้แผ่นหนึ่งไม่ไหม้ไฟ ราชครูจึงให้นำไปฝังในลานลั่นทม ที่แพรนวลมาตื่นที่เวียงขินครั้งแรก และคนที่จะนอนเตียงนี้ได้ต้องเป็นเจ้าของเตียงเท่านั้น(บ่วงบรรจถรณ์ EP.2)