เจ็บแค่ไหน ปวดใจเท่าไหร่ ก็ต้องเก็บ ต้องซ่อนมันเอาไว้

3.8K viewออกอากาศ ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

เจ็บแค่ไหน ปวดใจเท่าไหร่ ก็ต้องเก็บ ต้องซ่อนมันเอาไว้... ร่วมระบายความรู้สึกสุดอัดอั้นนี้ไปกับเพลง “แบก” Ost. ใต้เงาตะวัน ศิลปิน ตู่ ภพธร