ถ้าไม่พอใจก็ฉีกเอกสารทิ้งได้เลยนะ

3.6K view ออกอากาศ พุธที่ 15 มิถุนายน 2565