ผมแค่พาตะวันมาเยี่ยม ไม่ได้จะให้เขาอยู่ที่นี่

3.4K view ออกอากาศ อังคารที่ 14 มิถุนายน 2565