เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเขาได้

4.2K view ออกอากาศ จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565