ตลบหลัง

1.5K view ออกอากาศ จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

“พันธกานต์” ทำใบหย่าปลอมเพื่อแลกกับหลักฐานที่ “ฐิตา” มี “ฐิตา”แอบตลบหลัง “กานต์” ด้วยการแอบนัด “ดาวิกา” “ดาวิกา”ได้รู้ความจริงจากปาก “กานต์” เอง