ฉันจะบอกทุกคนว่าคุณทำอะไรไปบ้าง

387 view ออกอากาศ อังคารที่ 22 กันยายน 2563

“กานต์” กล่อมให้ “ฐิตา” เอาเด็กออก “ฐิตา” เสียใจขู่จะเปิดความลับของ “กานต์” ว่าเคยทำอะไรไว้บ้าง