กี้กลับไปคบกับคุณกายไม่ได้อีกแล้ว

427 view ออกอากาศ อังคารที่ 15 กันยายน 2563

กี้บอกกับกายตรง ๆ ว่าตัวเองไม่ได้รักคุณกายจริง ๆ จึงขอแยกทางกัน ทำให้โชคบดีแอบมีความหวังเล็ก ๆ