เทคโนโลยี

นักวิจัย นำโฮโลเลนส์เทคโนโลยีเสมือนจริง ใช้กับงานโบราณคดี จ.ราชบุรี เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่

โดย parichat_p

27 ก.ย. 2565

7K views

นักวิจัยด้านโบราณคดี ได้นำนวัตกรรมโฮโลเลนส์ เทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้กับงานด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และประวัติศาสตร์ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ และเป็นช่องทางให้คนรุ่นใหม่ สนใจศึกษาเรื่องราวทางโบราณคดี โดยใช้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติราชบุรี เป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ ติดตามกับคุณปัญญา นานกระโทก


เศียรพระพุทธรูป ศิลปะทวารวดี อายุราว 1,200 -1,300 ปีซึ่งพบที่วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรีนี้ ถือเป็นมรดกทางศิลปและวัฒนธรรม รวมถึงงานช่าง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของบ้านเมืองในอดีต แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีนี้ องค์เต็มมีลักษณ์เป็นเช่นไร


นี่คือ รูปลักษณ์ของพระพุทธรูป ที่ทีมนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ทางโบราณคดี ผสมผสานปฏิมากรรม ภาพพิมพ์ การออกแบบ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโฮโลเลนส์ยุคปัจจุปัน เพื่อให้การเรียนรู้ทางโบราณคดี มีความสมจริง และน่าสนใจมากขึ้น รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เทคโนโลยีจะทำให้เรื่องโบราณคดีเข้าใจง่ายและใกล้ตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยวชน รวมถึงนักท่องเที่ยว โฮโลเลนส์ หรือ เทคโนโลยีเสมือนจริง คือ อุปกรณ์ที่ถูกนำมาช่วยไขปริศนา


ปฏิมากรรมคนแคละ ศิลปทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-15 ด้วยเทคโนโลยีโฮโลเลนส์ (Hololens) หรือ โลกเสมือนจริงนี้ ผู้ชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในมิติของการสัมภัสกับโบราณสถาน และโบราณวัตถุไปพร้อมๆกับการเรียนรู้


โฮโลเลนส์ เป็นอุปกรณ์คล้ายกับแว่นตา ที่จะทำให้ผู้สวมใส่มองเห็นภาพ Hologram หรือภาพ 3 มิติ และสามารถจับต้องได้จริง โดยมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี เป็นต้นแบบ เพื่อเรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และกรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ต้นแบบแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ


นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ระบุว่า การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับโบราณคดีจะช่วยทั้งเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน และยังจะก่อให้เกิดเรื่องการท่องเที่ยวตามมา


พิพิธภัณฑ์ต้นแบบ (Museum Concept Idea) เป้าหมาย คือ การพัฒนาจังหวัดราชบุรีเมืองขนาดกลางที่อัตลักษณ์และต้นทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ต่อการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของชุมชนสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและสังคมอันยั่งยืน เพราะราชบุรี ในสมัยทวาราวดี คือ เมืองท่าทางทะเล

คุณอาจสนใจ

Related News