สังคม

"ยูเนสโก" ประกาศรับรอง "ขอนแก่น" เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลก

โดย paranee_s

15 ก.พ. 2567

541 views

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 ก.พ.2567 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เป็นความยินดีและความภาคภูมิใจให้กับคนขอนแก่นและคนไทยอย่างมาก ภายหลังจากที่ยูเนสโกประกาศรายชื่อเมืองที่เป็นสมาชิกใหม่ในการประชุมระดับสูงแบบเสมือนจริง “เสริมศักยภาพผู้เรียนทุกวัย เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกพลิกโฉมชีวิต” (Empowering Learners of All Ages UNESCO Learning Cities Transform Lives) ที่ กรุงปารีส กรุงเทพฯ เมื่อช่วงดึกของคืนที่ผ่านมา (14 ก.พ.) ซึ่งขอนแก่น เป็น 1 ใน 3 เมืองของไทย ร่วมกับกรุงเทพฯ และ ยะลา


“ขอนแก่นได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เมื่อเดือน พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะงานร่วมทุกฝ่ายโดยเฉพาะจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือ บพท. ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับภาคีเครือข่ายของเทศบาลฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนขอนแก่นให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากผลการดำเนินงานร่วมทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับโครงการห้องเรียน 360 องศาที่เรียนรู้ทุกวัย


จนทำให้วันนี้ ขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกของ UNESCO (GNLC) ซึ่งเป็นการเชิดชูความพยายามอันโดดเด่นในการทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นจริงได้สำหรับทุกคนในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เครือข่ายระดับโลกของเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนทั้งหลายของตน เมืองแห่งการเรียนรู้ใหม่เหล่านี้ได้รับการเพิ่มเข้าไปในเครือข่ายตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ


เงื่อนไขสำคัญในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้คือ ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารของทางการเมืองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนต้องมีประวัติที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี”


นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า สมัครสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น , บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ที่ได้ดำเนินโครงการวิจัย ขอนแก่นสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท.ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่าขอนแก่น มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ประกอบกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนสร้างนิเวศเมืองแห่งการเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชาวขอนแก่นทุกคน จนเกิดเป็นความสำเร็จในครั้งนี้


อย่างไรก็ตามเทศบาลฯ ในฐานะการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO จะได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวในระดับโลกเพื่อสนับสนุนและเร่งรัดกระบวนการให้มีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้มีการหารือร่วมกันเชิงนโยบาย การเรียนรู้ระหว่างกันในหมู่สมาชิกเครือข่ายฯ การสร้างความเชื่อมโยง ความเป็นหุ้นส่วน ตลอดจน พัฒนาขีดความสามารถ และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้


ขณะที่ นางออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก กล่าวว่า เมืองต่าง ๆ ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้สิทธิด้านการศึกษากลายเป็นความจริงที่จับต้องได้สำหรับผู้คนทุกวัย ด้วยการเพิ่มสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ เครือข่ายจึงประกอบด้วยเมืองสมาชิกทั้งหมด 356 เมืองจากทั่วโลก ซึ่งแบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติการและปูทางสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับพลเมือง 390 ล้านคน

คุณอาจสนใจ

Related News