สังคม

ร่วมรำลึก 32 ปี "สืบ นาคะเสถียร" ผู้อุทิศชีวิตเพื่ออนุรักษ์ผืนป่า

โดย paranee_s

1 ก.ย. 2565

191 views

วันนี้ (1 ก.ย. 65) เวลา 07.49 น.ที่บริเวณอนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นานายศศิน เฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบ นาคเสถียร สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนิสิต นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลวัยครบรอบ 32 ปี ต่อการจากไปของสืบ นาคเสถียร


ภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรกันแล้ว ผู้ร่วมงานทั้งหมด ได้ไปที่อนุสาวรีย์ (รูปปั้น) สืบ นาคเสถียร ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อร่วมกันวางหรีดผ้าขาวม้า โดยก่อนที่จะมีพิธีวางหรีด ได้ถึงรำลึกคุณความดี และผลงานของอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และแสดงความไว้อาลัย ร่วมกันวางพวงหรีดรำลึกถึง 32 ปีการจากไปของสืบ นาคะเสถียร ครบ 32 ปี


ได้จัดให้มี พิธีมอบทุน “สืบเจตนารักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” แก่บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า และนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์เสือโคร่ง รวม 50 ทุน (ทุนละ 3,000 บาท) และมอบรางวัลผลการ


จากนั้น เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ได้กล่าวคำปฏิญาณตน จะเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ดี โดยหลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ได้กล่าวคำปฏิญาณตน เสร็จสิ้น ประธานในพิธี ส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันวางพวงหรีดรำลึก เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละของ สืบ นาคะเสถียร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า


ทั้งนี้ สืบ นาคะเสถียร เสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนหันมาสนใจปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง และในวันที่ 18 กันยายน ปีเดียวกัน เพื่อนนักอนุรักษ์ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียรขึ้น เพื่อสานต่อการทำงานดูแลผืนป่าตะวันตก ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกดังกล่าว


สำหรับบ้านพักของสืบ นาคเสถียร ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่สืบ นาคเสถียร ได้กระทำอัตวิบากกรรม ยังคงรักษาไว้อย่างเดิม โดยมีสิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า รองเท้า และกล้องบันทึกภาพหลายอย่าง ทั้งเปิดให้ประชาชทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้ และศึกษาประวัติของสืบ นาคเสถียร


โดยในวันนี้ผู้ร่วมงานได้เข้าชมศึกษา ซึ่งยังได้มีนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้เป็นเพื่อนสนิท และเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยม มหาวิทยาลัย รวมทั้งทำงานในกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมรุ่นคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาตร์ ที่มาร่วมงานรำลึก 32 ปี โดยนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า สืบ นาคเสถียรเป็นคนจริงจังกับงาน และเป็นผู้จุดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ป่าไม้ และสัตว์ จนห้วยขาแข้งได้รับประกาศจากยูเนสโก้ให้ห้วยขาแข้ง เป็นมรกดของโลก


คุณอาจสนใจ

Related News