สังคม

ปิดหีบแล้ว เขตคลองเตยคึกคัก หน่วยเลือกตั้ง60-65 ลุ้นนับคะแนน จุดเปลี่ยนกทม.

โดย onjira_n

22 พ.ค. 2565

28 views


บรรยากาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกที่ 60 -65 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริเวณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา


เจ้าหน้าที่ปิดหีบเลือกตั้งแล้ว และเตรียมการนับคะแนน โดย นำกระดาษตารางนับคะแนนมาติดที่กระดาน กระดาษนี้ แบ่งเป็นช่องตาราง เรียงตามรายชื่อผู้สมัคร  ถัดมาช่องคะแนน แบ่งเป็นช่องๆละ5คะแนน

เมื่อนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะนำผลส่งไปที่สำนักงานเขตคลองเตย

โดยเวลา17.00น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประกาศปิดหีบเลือกตั้ง และนำเอกสารไปปิดที่หีบ รอการจัดเตรียมสถานที่ นับคะแนน ระหว่างนี้มีประชาชน มาสังเกตการนับคะแนน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ เตรียม ตระกร้า ใส่บัตร ที่นับคะแนนแล้ว มีบัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่เลือกผู้ใด

สำหรับบริเวณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา มีหน่วยเลือกตั้ง5หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งหมด 3149 คนคุณอาจสนใจ

Related News