ช่อง 3 ตามหาผู้ว่าฯ เลือกตั้ง

ปิดหีบแล้ว! หน่วยเลือกตั้ง60-65 เขตคลองเตย คะแนน ‘ชัชชาติ’ นำขาดลอย

โดย paranee_s

22 พ.ค. 2565

267 views

บรรยากาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกที่ 60 -65 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริเวณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 17.00น. แล้ว และนับคะแนน โดย นำกระดาษตารางนับคะแนนมาติดที่กระดาน และกระดาษนี้ แบ่งเป็นช่องตาราง เรียงตามรายชื่อผู้สมัคร ถัดมาช่องคะแนน แบ่งเป็นช่องๆ ละ5คะแนน เมื่อนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะนำผลส่งไปที่สำนักงานเขตคลองเตย


โดยเวลา17.00น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประกาศปิดหีบเลือกตั้ง และนำเอกสารไปปิดที่หีบ รอการจัดเตรียมสถานที่ นับะแนน ระหว่างนี้มีประชาชน มาสังเกตการณ์นับคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ เตรียมตะกร้า ใส่บัตร ที่นับคะแนนแล้ว โดยมีทั้งบัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่เลือกผู้ใด


สำหรับบริเวณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา มีหน่วยเลือกตั้ง5หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งหมด 3,149 คน ซึ่งผลคะแนนรวมทั้ง 5 หน่วย พบว่า คะแนนอันดับ 1 ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 739 คะแนน


โดยผลคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ 60 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีผลคะแนน ดังนี้ เบอร์ 8 มี 124 คะแนน, เบอร์6 มี 47 คะแนน, เบอร์11 มี 36 คะแนน ,เบอร์5 มี 23 คะแนน ,เบอร์4 มี 21 คะแนน ,ไม่ลงคะแนน 4 คน และบัตรเสีย 16 ใบ


ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ 61 เขตคลองเตย มีผลคะแนน ดังนี้ เบอร์8 มี 120 คะแนน ,เบอร์ 6 มี 43 คะแนน ,เบอร์ 4 มี 29 คะแนน ,เบอร์ 5 มี 28 คะแนน ,เบอร์ 11 มี 27 คะแนน, ไม่ลงคะแนน 6 คน และ บัตรเสีย 5 ใบ


หน่วยเลือกตั้งที่ 62 เขตคลองเตย มีผู้ใช้สิทธิ์ 296 จากผู้มีสิทธิ์ 529 คน มีผลคะแนน ดังนี้ เบอร์8 มี 134 คะแนน ,เบอร์4 มี 38 คะแนน ,เบอร์6 มี 26 คะแนน ,เบอร์11 มี 26 คะแนน และ เบอร์5 มี 24 คะแนน


หน่วยเลือกตั้งที่ 63 เขตคลองเตย มีผู้ใช้สิทธิ์ 323 คน จากผู้มีสิทธิ์ 514 คน มีผลคะแนน ดังนี้ เบอร์8 มี 125 คะแนน ,เบอร์ 4 มี 39 คะแนน ,เบอร์ 6 มี 32 คะแนน ,เบอร์1 มี 30คะแนน, เบอร์11มี 28 คะแนน ,ไม่ลงคะแนน 12 คน และบัตรเสีย 24 ใบ


หน่วยเลือกตั้งที่ 64 เขตคลองเตย มีผู้ใช้สิทธิ์ 282 คน จากผู้มีสิทธิ์ 560 คน มีผลคะแนน ดังนี้ เบอร์8 มี 110 คะแนน ,เบอร์ 4 มี 40 คะแนน, เบอร์ 6 มี 31 คะแนน, เบอร์ 5 มี 21 คะแนน, เบอร์ 11 มี 21 คะแนน, เบอร์ 1 มี 16 คะแนน ,บัตรเสีย 14 ใบ และ ไม่ลงคะแนน10 คน


และหน่วยเลือกตั้งที่ 65 เขตคลองเตย มีผู้ใช้สิทธิ์334 จากผู้มีสิทธิ์ 537คน นับคะแนนเสร็จสิ้น เวลา 18.05 น. มีผลคะแนน ดังนี้ เบอร์8 มี 126 คะแนน, เบอร์11 มี 67 คะแนน, เบอร์4 มี 29 คะแนน, เบอร์ 1 มี 29 คะแนน, เบอร์ 6 มี 23 คะแนน, บัตรเสีย 14 ใบ และ ไม่ลงคะแนน 13 คนคุณอาจสนใจ