สังคม

ศธ.พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ขับเคลื่อนการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19

โดย nicharee_m

26 มิ.ย. 2564

541 views

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คือ เด็กทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ และเน้นย้ำการจัดการศึกษายืดหยุ่น ตามความต้องการของผู้ปกครอง และ คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคน รายละเอียดติดตามได้ในช่วง “ศธ.360องศา”


สถานการณ์โควิด-19 ก่อให้เกิดรูปแบบทางเลือก การเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ภายใต้หลักการทํางาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม”


TRUST

T -Transparency (ความโปร่งใส)

R -Responsibility (ความรับผิดชอบ)อ

U -Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว)

S- Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา)

T -Technology (เทคโนโลยี)


รูปแบบการทำงานของ TRUST คือการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่อง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน และ กระบวนการตรวจสอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิติบัติงานดำเนินการตามภารกิจของตนด้วย ความรับผิดชอบ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างครู, บุคลากรทางการศึกษา, ผู้ปกครอง, ผู้เรียน และประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การมี ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา ผ่านความพร้อมด้านเทคโนโลยี ที่กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า ในเรื่องของหลักสูตร ขณะนี้ทราบอยู่ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไป แน่นอนว่า กระบวนการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งนโยบายรัฐบาลเองที่ได้ทำไว้ คือเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ การเน้นให้ผู้เรียนได้สามารถเอาองค์ความรู้มาใช้ในการใช้ชีวิตได้จริง มี Critical thinking คือ การคิดรอบด้านมากขึ้น


จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งทำให้หลายฝ่ายมองเห็น “ช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ชัดเจนขึ้น และเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการพยายามเร่งผลักดันแก้ปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียนทุกคน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรายังมีข้อจำกัดในหลาย ๆ เรื่อง และทำให้การศึกษาไม่ได้เข้าถึงเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ แต่หน้าที่ของเราก็พยายามที่จะให้ช่องว่างตรงนี้ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน นักเรียนทุกคน ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลก็พยายามที่จะให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้เช่นเดียวกัน


ส่วนในเรื่องของการเรียน การสอนยุคโควิด-19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ย้ำถึงความมั่นใจในเรื่องระบบการศึกษาในช่วงนี้


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปีนี้ได้มีการกำชับไปกับท่านเลขา สพฐ. ว่าให้นำปัญหาต่างๆ ของปีที่แล้วนำมาแก้ไขให้ได้มากที่สุด ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับสาธารณสุข เราจะต้องพร้อมที่จะเข้าไปให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอน หรือในเรื่องของการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นๆ ที่เกิดขึ้น


ติดตามสาระดีๆ จาก ศธ.360 องศา ได้ทางแฟนเพจ Facebook / Youtube Channel / CH3ThailandNews / และ www.ch3plus.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ศธ.360องศา

คุณอาจสนใจ