สังคม

ศธ.360 องศา โครงการ 'พาน้องกลับมาเรียน' นำเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา

โดย passamon_a

22 ม.ค. 2565

93 views

ปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นของแต่ละครอบครัว ทำให้ปัจจุบันมีเด็กตกหล่นที่หลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่าแสนคน รัฐบาลและทุกหน่วยงานได้ช่วยกันทุกวิถีทาง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้อย่างเท่าเทียม


สถิติจำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาปี 2564 มีมากกว่า 2 แสนราย กระทรวงศึกษาธิการจึงผนึกกำลังร่วมกับ 11 หน่วยงานหลัก นำเด็กตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบ ผ่านโครงการ พาน้องกลับมาเรียน ตามนโยบายรัฐบาล จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก พุ่งเป้าแก้ปัญหาระยะยาวให้ประเทศ


โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมด้วย 11 พันธมิตร โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "การปฏิรูปการศึกษา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคนและความรู้ให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยพยายามทำให้เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา รวมถึงเด็กที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาเลย ทั้งเด็กปกติและเด็กผู้พิการ เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ"


สถิติจำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาปี 2564 แบ่งตามสังกัด รวมแล้วมากถึง 238,707 คน หลังจากดำเนินการเชิงรุกตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา สามารถติดตามนักเรียนกลับมาเรียน ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา 127,952 คน แต่ยังมีหลุดจากระบบที่รอคอยโอกาส อีกกว่า 110,755 คน และนั่นคือที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้


กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาเครื่องมือติดตามนักเรียน ด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อ ตามน้องกลับมาเรียน เพื่อให้เกิดการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว สามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลปัญหาแต่ละครอบครัว และเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด


เบื้องต้นจะให้โรงเรียนต้นสังกัดติดตามนักเรียน จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะเข้าช่วยเหลือและสนับสนุน และยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ทำ MOU อย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมาย เด็กหลุดจากระบบการศึกษาต้องเป็นศูนย์

คุณอาจสนใจ

Related News