สังคม

ศธ.360 องศา เปลี่ยนหัวใจครูให้มุ่งมั่น เพื่อการศึกษาด้วยเพลง

โดย passamon_a

15 ม.ค. 2565

167 views

ครู อาจารย์ ถือเป็นบุคลากรสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่เสียสละ เผชิญความยากลำบาก และปรับตัวจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตครูผ่านบทเพลง มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้ครูทั่วประเทศ


ดนตรีหรือบทเพลง มีบทบาทช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้คนในสังคมอย่างมาก ในแง่การศึกษาก็เช่นกัน ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มโครงการนำเสนอชีวิตครูผ่านบทเพลง โดยจัดทำในรูปแบบมิวสิควิดีโอ มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนหัวใจครูให้มุ่งมั่น เพื่อการศึกษาด้วยเพลง


นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "ผมมีความเชื่อว่าจะเปลี่ยนความคิด อุดมการณ์ด้วยการใช้บทเพลง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครู มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน ครูมีความรู้สึกว่าการทำความดีของครูเป็นรูปธรรม จึงได้แต่งบทเพลงขึ้นมาร้อยเพลงแล้ว เพื่อขับเคลื่อนอุดมการณ์ครูให้สาธารณชนได้รับรู้"


เพลง ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา, หัวใจครูปฐมวัย และ โอตตัปปะ และอีกนับสิบเพลง เป็นเพลงที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต จิตวิญญาณแห่งความเสียสละ และส่งมอบกำลังใจให้ครูทั่วประเทศ


นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า "ผมเชื่อว่าไวรัสโคโรนา ทำให้วงการครูตื่นตัว คนต้องปรับเปลี่ยน ครูก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ครูในยุคปัจจุบัน ครูในอดีต และครูในอนาคต คุณสมบัติข้อหนึ่งคือ หัวใจครู ความรัก และความเมตตาต่อศิษย์เป็นคุณสมบัติที่สำคัญ"  


ปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูทั่วประเทศ ด้วยโครงการ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 จากความสำเร็จอย่างมากของโครงการแรก ซึ่งได้รับการตอบรับจากครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 500,000 คน


นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "พวกเรากระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยากจะมอบกำลังใจให้กับครูทั่วประเทศ เราจะอยู่ได้ เราจะเดินก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยความเข้มแข็ง เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน ขอให้ครูพวกเราทุกคน แม้จะเจอสถานการณ์หนักหน่วงขนาดไหน ขอให้ยิ้มได้เมื่อภัยมา และนำพาการศึกษาไปด้วยพลังความสามัคคี ด้วยพลังของทางบุญเส้นทางครูทุกคนนะครับ"

คุณอาจสนใจ

Related News