สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.ลงพื้นที่นราธิวาส ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการศึกษา

โดย passamon_a

30 ม.ค. 2565

53 views

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนกลาง ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ


การลงพื้นที่โรงเรียนฮาซานียะห์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยม พบปะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัด กศน. จังหวัดนราธิวาส เพื่อต้องการทราบเชิงลึกในเรื่องการจัดการศึกษาเอกชน และการขับเคลื่อนการศึกษาของ กศน. ซึ่งได้รับฟังประเด็นปัญหาในหลายประเด็น เช่น


การขอสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุน และอุปกรณ์ในโครงการต่าง ๆ, ทบทวนสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรของครูเอกชนในระบบ หรือกรณีครูเอกชนติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว บางเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ และหลายเรื่องจะนำไปพิจารณาหารือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


การขับเคลื่อนงานการศึกษาเอกชน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. จะต้องประมวลผลประเด็นปัญหาต่าง ๆ และขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอื่นต้องมีการหารือให้เกิดความก้าวหน้า เช่น ในเรื่องของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ


กระทรวงศึกษาธิการยังฝากการบ้านถึงผู้บริหาร สช. ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการจัดอบรมในรูปแบบ online โดยปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงได้ง่าย และทำอย่างไรให้ครูโรงเรียนเอกชนพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


อีกประเด็นที่สำคัญ คือ วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จำนวน 3 แสนโดส มาถึงประเทศไทยแล้ว โดย ศบค. จังหวัด จะรวบรวมและจัดสรรการฉีดวัคซีนเป็นขั้นตอนต่อไป ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/G9_2g4lYlow

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ศธ.360องศา ,กระทรวงศึกษาธิการ

คุณอาจสนใจ

Related News