สังคม

จนท.ปกครอง ติดประกาศคำสั่งปิดผับดังสารคาม 15 วัน เซ่นคลิปเล่นไฮโลว่อนโซเชียล เมื่อปี 65

โดย chiwatthanai_t

28 พ.ย. 2566

85 views

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม นำคำสั่งมหาสารคาม ที่ 2807/2566 เรื่องสั่งปิดสถานบริการ หลังมีคลิปเผยแพร่นักเที่ยวลักลอบเล่นการพนันไปผับ อ้างสร้างคอนเทนต์ เมื่อปีที่แล้ว


วันนี้ ( 28 พ.ย.66) เมื่อเวลา 13.00 น. นายเสียงแหลม สืบสุนทร ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ให้นำคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2807/2566 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ตั้งสานบริการมาติดไว้ที่หน้าสถานประกอบการ


โดยในข้อความระบุว่า มีการปรากฏข่าวสารทางสื่อออนไลน์อันเกี่ยวข้องกับคดีอาญาในสถานบริการแห่งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.30 น. มีบุคคล 4 คน ได้แสดงคลิปลักลอบเล่นการพนันไฮโล แล้วโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ จนนำไปสู่การเป็นข่าวในสื่อมวลชน


โดยทางผู้ดูแลสถานประกอบการได้ปฏิเสธว่า ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้ปล่อยปละละเลย ที่ประตูทางเข้ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจบัตรประชาชน ตรวจอาวุธและสิ่งผิดกฎหมาย ทั้ง 4 คน ที่เข้าไปในสถานบริการตรวจครั้งแรกแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ไม่พบอุปกรณ์การเล่นไฮโล แต่ได้ข้อมูลว่าเมื่อเข้าไปได้ระยะหนึ่ง ลอบออกมาซุกซ่อนอุปกรณ์ไฮโลเข้าข้าไปถ่ายภาพจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว


โดยในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า จากพฤติการณ์สถานบริการดังกล่าว มีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติการณ์อันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การกระทำของผู้ประกอบการเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2502 ไม่ปรากฏความผิดร้ายแรงอื่น เช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การพกพาอาวุธ หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ เป็นต้น


ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนาจตามกฎหมายมีอำนาจพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองเพื่อการควบคุมกำกับสถานบริการตามความเหมาะสม ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี


ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ข้อ 2 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 จึงสั่งปิดสถานที่ตั้งบริการชื่อ “แก้วกานต์ไนต์คลับ”เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566


ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า เหตุการณ์การเผยแพร่คลิปลักลอบเล่นการพนันไฮโลในสถานประกอบการแห่งนี้ ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์และเป็นข่าวดัง เมื่อช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 1 ปีพอดี กับคำสั่งลงโทษปิดสถานบริการเป็นเวลา 15 วัน

คุณอาจสนใจ

Related News