สังคม

กรมอุทยานฯ ชวนปชช.แสดงความคิดเห็นปรับปรุงแนวเขตใหม่ อุทยานฯทับลาน พื้นที่ถูกกันออก 2.6 แสนไร่

โดย parichat_p

7 ก.ค. 2567

5K views

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ต่อกรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งคณะ รัฐมนตรีมีมติเมื่อปีที่แล้ว เห็นชอบแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช.ใช้แนวเขตปี 2543 เป็นแนวเขตใหม่ในโครงการ วันแมป (One map) ของ อุทยานแห่งชาติทับลาน อย่างไรก็ตามแนวเขตใหม่ดังกล่าวนี้ จะทำให้เนื้อที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ลดลงประมาณ 2 แสนไร่ และเนื้อที่ส่วนนี้ ครอบคลุมแปลงคดี ที่กรมอุทยานฯเคยดำเนินคดีรีสอร์ท ที่พัก และผู้บุกรุกกว่า 500 ราย และคดีส่วนใหญ่ยังไม่สิ้นสุด


การแก้ปัญหาขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน และระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง เป็นภารกิจหนึ่งที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. ที่ต้องการแก้ไข และหนึ่งในวิธีสำคัญคือให้แต่ละหน่วยงานยึดถือแผนที่ฉบับเดียวกัน และหากพื้นที่นั้นๆ มีข้อขัดแย้งเพราะถือแผนที่คนละฉบับ ก็ให้ทำตามขัั้นตอน เพื่อให้เกิด การยอมรับแผนที่ที่ทำขึ้นใหม่ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4,000


อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้น เนื่องจากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา มีข้อขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน จากการยึดถือแผนที่คนละฉบับ ระหว่างสำนักงานปฎิรูป ที่ดินนครราชสีา ซึ่งมีหน้าที่จัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรให้ราษฎร กับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งมีหน้าที่รักษาผืนป่าอนุรักษ์ ทำให้ที่ผ่านมา มีการดำเนินคดีผู้บุกรุกเข้าไปในพื้นที่อุทยานฯทับลานกว่า 500 ราย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างรีสอร์ท ที่่พักตากอากาศ เป็นต้น และส่วนใหญ่คดียังไม่สิ้นสุด


อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ให้ใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ.2543 เพื่อเป็นเส้นในการปรับปรุงแนวเขตใหม่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยแนวเขต ปี 2543 นี้ จะทำให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ลดน้อยลง 265,000 ไร่


ขณะเดียวกัน ตามขั้นตอนดังกล่าว กำหนดให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ทั้งจากการจัดประชุมและผ่านระบบออนไลน์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่เวบไซต์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามลิงค์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคมนี้


การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่ซับซ้อน เพียงแค่กรอกข้อมูลส่วนตัว และตอบคำถามว่าเกี่ยวข้องในฐานะใด ระหว่างเป็นผู้มีส่วนได้เสีย /หรืออยู่ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประชาชนทั่วไป จากนั้นตอบคำถามว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับการปรับปรุงแนวเขต ที่จะยึดถือเอาแนวเขตปี 2543 เป็นแนวเขตใหม่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน


นอกจากเปิดรับฟังความเห็นทางเวบไซต์แล้ว ระหว่างวันที่ 4 และ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติทับลาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไปแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่กรมอุทยานฯ เสนอให้ประชาชนพิจารณาไตร่ตรองก่อนตัดสินใจตอบข้อคิดเห็น โดยมีทั้งหมด 7 ประเด็น


คือ 1. เห็นชอบการใช้เส้นปรับปรุงแนวเขต ปี พ.ศ. 2543 เป็นแนวเขตใหม่ ตามโครงการ One Map ของอุทยานแห่งชาติทับหลานหรือไม่

ข้อ2.เมื่อเปลี่ยนจากป่าอนุรักษ์เป็นที่ดินเกษตรกรรมแล้ว จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้หรือไม่

ข้อ 3.มั่นใจหรือไม่ว่าผู้ได้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และทำกินมาแต่ดั้งเดิม และจะควบคุมไม่ให้เปลี่ยนมือไปอยู่กับนายทุนได้

ข้อ 4 การใช้แนวเขตปี 2543 ที่มีเป้าหมายการสำรวจเพื่อป้องกันบุกรุกป่าอนุรักษ์เพิ่ม มาเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้น จะขัดต่อวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการสำรวจ ทำแนวเขตปี 2543 และตามมติ ครม.เมื่อ 30 มิถุนายน 2541 หรือไม่

ข้อ 5. กรณีนี้ จะถูกใช้เป็นแนวทางขยายการเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นอีกหรือไม่ เนื่องจากมีผู้แจ้งว่าขาดแคลนที่ทำกิน และควรมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเหมือนคนอื่นๆ

ข้อ 6 จะขัดต่อนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่กำหนดให้ประเทศไทยมีป่าอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือไม่ อย่างไร และ

ข้อ 7 จะส่งผลต่อสถานภาพการ เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของกลุ่มป่าดงพญาเย็น- เขาใหญ่ หรือไม่


สำหรับประเด็นพิจารณา 7 ข้อดังกล่าว ไม่ใช่ประเด็นเพื่อให้ตอบคำถามในเว็บไซต์ต์ แต่เป็นประเด็นให้พิจารณาก่อนจะแสดงความคิดเห็นเท่านั้น โดยผลการแสดงความคิดเห็น ดังกล่าว จะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ นำเสนอต่อคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ต่อการทำOne map ในพื้นที่อุทยานทับลาน


อย่างไรก็ตาม การประชุม 2 ครั้งก่อนหน้านั้น คณะกรรมการอุทยานฯไม่เห็นด้วยที่จะให้ใช้แนวเขตปี 2543 เป็นแนวเขต One map โดยอ้างอิงหลายเหตุผล รวมถึงทำให้เขตอุทยานทับลาน ลดลงกว่า 2 แสนไร่ ดังกล่าว

คุณอาจสนใจ