สังคม

DSI นำหมายศาลบุกค้น ‘สยามแม็คโคร’ ปมซื้อหมู-ตับหมูแช่แข็ง จากบริษัทที่ถูกดำเนินคดี

โดย parichat_p

27 พ.ย. 2566

426 views

กรมสอบสวนคดีพิเศษนำหมายค้นศาลพระโขนง เข้าค้นบริษัทสยามแม็คโคร เพื่อหาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าทั้งเนื้อสุกล และตับหมูแช่แข็ง จากบริษัทเว้ลท์ธี่ และเฮ้ลทธี่ ฟู้ด จำกัด ซึ่งถูกดำเนินคดีฐานนำเข้าหมูเถื่อนจากต่างประเทศ ขณะที่ผู้บริหารสยามแม็คโคร ยอมรับว่าเคยซื้อทั้งเนื้อหมูและตับหมูแช่แข็งจากบริษัทนี้จริง เพราะมีเอกสารหลักฐานราชการครบถ้วน แต่ก็ยกเลิกไปแล้วเพราะสินค้าไม่ผ่านคุณภาพ ขณะเดียวกันก็พร้อมส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด ให้ดีเอสไอพิสูจน์ข้อเท็จจริง


หลักฐานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องการจากบริษัทซีพี แอกตร้า หรือสยามแม็คโคร คือเอกสารทุกชนิด ที่เกี่ยวข้องการซื้อขายเนื้อหมูและตับหมูแช่แข็ง จากบริษัทเวล์ธี่ แอนด์ เฮ้ลทธี่ฟู้ด ซึ่งดีเอสไอพบหลักฐานว่าบริษัทเว้ลทธี่ นำตับหมูมาจากต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้อง และสำแดงเท็จอ้างว่าเป็นหัวปลาแซลม่อนบ้าง ปลาเฮกบ้าง แต่แท้จริงเป็นตับหมู และเอกสารบางส่วนบ่งชี้ว่าตับหมูนั้น ส่งขายให้ห้างแม็คโคร


เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จริงเรื่องนี้ ดีเอสไอจึงให้บริษัทสยามแม็คโคร ส่งหลักฐานการซื้อของจากบ.เว้ลท์ธี่ ทั้งหมด 2 ชุด ชุดแรกเกี่ยวกับการซื้อสินค้า 118 รายการ มูลค่ากว่า 399 ล้านบาท และชุดที่สองเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่บ.เวลธี่ กรณีนี้พบการสั่งซื้อ 34 รายการ วงเงินกว่า 397 ล้านบาท รวมหลักฐานการสั่งซื้อสองชุด ราว797 ล้านบาท


นอกจากหลักฐานธุรกรรมการเงินแล้ว ดีเอสไอขอให้สยามแม็คโคร ส่งหลักฐานที่บริษัทคู้ค้ายื่นมาประกอบกับขายสินค้านั้นๆ เช่น -ใบเสนอขายสินค้า /แคตตาล็อกสินค้า/ ใบตราส่งสินค้า/ใบแจ้งว่าเรือจะมาถึง / ใบแจ้งรายการสั่งซื้อและราคาซื้อขาย เป็นต้น


และหากสินค้านั้นเป็นสินค้าประเภทปศุสัตว์ ต้องสำแดงหนังสืออนุมัตินำเข้าซากสัตว์ /หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ /ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์/ใบแจ้งอนุญาตนำเข้าซากสัตว์ / บันทึกสั่งกักซากสัตว์ เป็นต้น โดยให้สยามแม็คโครแสดงหลักฐานภายใน 1 เดือน หรืออาจจะเกินกว่านั้นได้บ้างสำหรับเอกสารบางรายการ เพื่อนำไปพิสุจน์ข้อเท็จจริง


ขณะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กร ของสยามแม็คโคร ยอมรับว่าเคยสั่งซื้อสินค้าประมงจากบริษัทเว้ลธี่มาก่อน ต่อมาบริษนี้มาเสนอขายเนื้อหมู ที่มาจากแหล่งผลิตในประเทศ และตับหมูแช่แข็งจากประเทศและห้วงเวลาที่ภาครัฐอนุญาต โดยระบุว่าเอกสาหลักฐานถูกต้องจึงสั่งซื้อ


นางศิริพรยังระบุว่าแม็คโครหยุดซื้อเนื้อหมูเมื่อกลางปีที่แล้ว และหยุดซื้อตับหมูแช่แข็งเมื่อต้นปีนี้เพราะพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าจะส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ดีเอสไอตรวจสอบ


ขณะที่อธิบดีดีเอสไอเปิดเผยหลังการตรวจค้นว่าทั้งเส้นทางการเงินและการซื้อขายเป็นไปตามอย่างเปิดเผย แต่สินค้านั้นนั้นนำเข้าโดยเสียภาษีทุกต้องหรือไม่ จะต้องนำไปตรวจสอบ ในขณะนี้ยังบอกไมได้ว่าผิดหรือถูก แต่หากพบว่าผิดผู้ซื้อทุกราก็ต้องถูกดำเนินคดี


ข่าว 3 มิติตั้งข้อสังเกตุ 2 ประเด็นคือ กรณีตับหมูแช่แข็ง ที่บริษัทผู้นำเข้า นำมาขายให้แม็คโคร ดีเอสไอพบเอกสารเท็จหลายรายการมาแล้ว เช่นการสำแดงเป็นสินค้าประมงเพื่อเลี่ยงภาษี รวมถึงแอบอ้างว่าเก็บในห้องแช่เย็นอื่นทั้งที่ไม่มีอยู่จริง / และกรณีเนื้อหมูด ที่สยามแม็คโคร ยืนยันว่าบริษัทผู้นำเข้า มีหลักฐานสำแดง แหล่งที่มาว่าเป็นเนื้อหมูมีฟาร์มและโรงเชือดในประเทศนั้น ฟาร์มหรือโรงเชือดดังกล่าวนำหมูเกษตรกรไทยมาขายจริงหรือไม่ หรือเป็นหมูกล่อง แล้วนำเข้าโรงเชือดเพื่อสวมสิทธิ์เป็นหมูของเกษตรกรไทยหรือไม่ /ข้อเท็จริงนี้ อาจสะท้อนได้จากปฎิกิริยาของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศตอนนี้

คุณอาจสนใจ

Related News