สังคม

ผู้ว่าฯ ยโสธร สั่งเร่งตรวจสอบหลังชาวบ้านร้องมีขบวนการตัดไม้ในที่สาธารณะประโยชน์

โดย panisa_p

8 ก.พ. 2566

151 views

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนว่า พบขบวนการตัดไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ โดยใช้เอกสารสิทธิ์ที่ดินไปสวม เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มคนดังกล่าว ขณะที่รองผู้อำนวยการกอ.รมน.จังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ตรวจสอบกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนข่าว 3 มิติ ว่าพบการลักลอบตัดไม้ยางนาในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีการนำเอกสารสิทธ์ที่ดินแปลงอื่นไปสวม ก่อนส่งเข้าไปแปรรูปในโรงเลื่อยของนายทุนเบื้องต้นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ได้แจ้งประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว สรุปว่าเป็นการตัดไม้ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) ซึ่งยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย แต่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดยโสธรผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร จึงมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 ให้ ผู้บังคับบัญชา กำชับ และ เข้มงวดกวดขัน ให้เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามอำนาจ และ หน้าที่ อย่างเคร่งครัด โดยให้สืบสวน สอบสวนขยายผลจากเบาะแสที่ได้รับแจ้ง เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีผู้บังคับบัญชาตรวจพบเจ้าพนักงานดังกล่าวผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ดำเนินการทางวินัย และทางอาญา พร้อมตั้งคณะทำงานขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News