สังคม

กรมปศุสัตว์ ตั้งเป้าผลิตวัคซีน "ลัมปีสกิน" ชุดแรกกลางเดือน พ.ค.นี้

โดย pattraporn_a

28 มี.ค. 2565

101 views

กรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดในโค-กระบือ ในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ทำให้มีโค-กระบือตาย รวมกว่า 6 หมื่นตัว


หลังจากเริ่มวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดลัมปีสกิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ตอนนี้วัคซีนเชื้อตาย เพื่อป้องกันโรคระบาดลัมปีสกินตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ สำเร็จผลในระดับที่น่าพอใจ เพราะมีประสิทธิภาพป้องกันโรคระบาดได้ไม่น้อยไปว่าวัคซีนที่ต้องซื้อจากต่างประเทศ


ภารกิจนี้อยู่ที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งที่นั่นประสบการณ์ผลิตวัคซีนชนิดต่างๆมาแล้วกว่า 13 ชนิด ขั้นตอนผลิตวัคซีนเริ่มจากที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประสบความสำเร็จในการแยกไวรัส จากสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคลัมปีสกิน เพื่อเอาไวรัสไปเลี้ยงในห้องทดลอง พร้อมกับให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ไปขยายปริมาณในเซลล์เพาะเลี้ยง


ไวรัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในเซลล์จนสมบูรณ์ จะถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการแยกตัวระหว่างไวรัส กับซากเซลล์ ซึ่งซากเซลล์ จะถูกทิ้งไป ส่วนไวรัส จะถูกกระบวนการทางเคมีทำให้ไวรัสหมดฤทธิ์ ที่จะก่อโรคเรียกว่า แอนติเจน ซึ่งเป็นหนึ่งในการเตรียมทดลองตามสูตรวัคซีน


วัคซีนลัมปีสกินที่วิจัย ได้ทดลอง 2 สูตร ทั้งแบบวัคซีนเชื้อตายในรูปแบบชนิดน้ำ กับเชื้อตายชนิดน้ำมัน และพบว่าชนิดสื่อน้ำมัน คุ้มครองโรคได้สูงกว่าชนิดน้ำ พร้อมระบุว่าทดลองทั้งในห้องปฎิบัติการและในพื้นที่จริงในฟาร์มโชคชัยแล้ว ได้ผลดีไม่น้อยไปกว่าวัคซีนที่นำเข้าจากต่างประเทศ


ผลวิจัยวัคซีนที่ได้ผลน่าพอใจ ทำให้ขยายการผลิตจากห้องปฎิบัติการ เป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งศักยภาพของที่นี่ ผลิตได้เดือนละ ราว 5 หมื่นโดส ขณะที่ต้นทุนผลิตโดยรวมประมาณโด้สละ 9 บาท ตามแผนแล้ว จะผลิตเพื่อส่งให้กรมปศุสัตว์ได้ในกลางเดือนพฤษภาคมนี้

คุณอาจสนใจ

Related News