พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

โดย panwilai_c

13 มิ.ย. 2567

170 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2567


- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา พร้อมติดตามการดำเนินงานในพัทลุง

- ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์

- องคมนตรี ร่วมหารือกับ ศธ. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ใน จ. ภูเก็ต-กระบี่