คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2567

โดย parichat_p

25 มิ.ย. 2567

436 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2567

-ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย ในโอกาสวันเอกราช

-กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณรัฐฟินแลนด์

-สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

-พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ประทานเข็มที่ระลึกและรางวัล แก่ข้าราชการ บุคลากร และนร.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

-มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน แก่เกษตรกร และราษฎร ผู้ประสบภัย ที่จังหวัดสุรินทร์

คุณอาจสนใจ