คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โดย nut_p

24 มิ.ย. 2567

1.1K views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2567

- สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีประทานพระบัญชาแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ในคณะสงฆ์จีนนิกาย

- องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ระนอง

- พุทธศาสนิกชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

คุณอาจสนใจ