คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2567

โดย parichat_p

26 มิ.ย. 2567

317 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2567

-ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน และนางตาชี โดมา ภริยา เฝ้าฯ

-กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกาะซูโอเมนลินนา กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์

-ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 97 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ

-พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" ภาค 4 รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 พร้อมมอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายหลักสูตร

คุณอาจสนใจ