พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2567

โดย panisa_p

21 มิ.ย. 2567

314 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2567    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2567

- องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี

- องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมูลนิธิโครงการหลวง และบรรยายพิเศษหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5

- ประชาชน ร่วมลงนามถวายสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2567