พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.สระบุรี

โดย panisa_p

25 ต.ค. 2565

12 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี


วันนี้ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมประชุมกับนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น "โนรู" ในช่วงวันที่ 2-12 ตุลาคม 2565 มีประชาชนถูกผลกระทบรวม 13 อำเภอ


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 990 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายอำเภอดอนพุด ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปมอบแก่ผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ พร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ได้รับทราบ


จากนั้น องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จำนวน 10 ชุด ซึ่งสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอดอนพุด ถูกผลกระทบจากการระบายน้ำ ของประตูระบายน้ำตาเมฆ ที่เกิดจากฝนตกหนัก จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น ประกอบกับเป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำ(ทุ่งบางกุ่ม) ทำให้มีประชาชนเดือนร้อน 1 พัน 241 ครัวเรือน