พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

โดย chiwatthanai_t

12 ต.ค. 2565

20 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 51 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 และวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้


1. คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 และวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. คณะกรรมการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 และวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน ดังนี้


1. คณะผู้บริหาร บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหาร แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน

2. ผู้แทนนายกฤษฎา อุตตโมทย์ (อ่านว่า อุด – ตะ – โมด) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหาร แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน


นางพิชามญชุ์ ปัทมาธาดา (อ่านว่า พิ – ชา – มน /ปัด – ทะ – มา – ทา – ดา) ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท สยามกันชง อินดัสทรีส จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท คอสมี่ จำกัด บริษัท เดอะ วัน กรุ๊ป จำกัด และสมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับแพทย์ และเข็มสำหรับฉีดวัคซีน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย


นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรูปหล่อเทพเจ้าบู้ไฉ่ซิ้ง เนื้อทองคำ และเนื้อสำริด พร้อมด้วยหนังสือและสิ่งของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565

Related News