พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงทอดพระเนตร นิทรรศการ และให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

โดย chiwatthanai_t

20 ต.ค. 2565

76 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 6 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลังจากทรงวางพวงมาลัย ถวายสักการะพระพุทธสิหิงค์ ภายในพระที่นั่งพุทธไธสวรรย์แล้ว ได้ทอดพระเนตร นิทรรศการพิเศษ "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก" ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดซากะ และพิพิธภัณฑ์เซรามิกแห่งคิวชู ประเทศญี่ปุ่น


จัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยจากวิถีพาณิชยวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ระดับประเทศและสากล รวมทั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ 135 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย กับญี่ปุ่น


สำหรับเครื่องปั้นดินเผาของเมืองอาริตะ จังหวัดซากะ เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 17 เคยพบเศษเซรามิก "อาริตะ" ใต้แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ทราบว่าเครื่องถ้วยเซรามิกจากเมืองซากะ เคยถูกส่งมาที่ประเทศไทย ผ่านช่องทางการค้า


นิทรรศการครั้งนี้ จังหวัดซากะ ได้นำเครื่องเคลือบเซรามิกจากพิพิธภัณฑสถาน เซรามิกแห่งคิวชู จำนวน 82 รายการ 97 ชิ้น มาจัดแสดงร่วมกับเครื่องปั้นดินเผาไทยจากแหล่งโบราณคดีทั่วประเทศ จำนวน 90 รายการ บางชิ้นเป็นโบราณวัตถุสำคัญ และเป็นประจักษ์พยานแห่งการติดต่อสัมพันธ์ยาวนานของทั้งสองประเทศ โบราณวัตถุ ชิ้นสำคัญ จากเมืองอาริตะ


ได้แก่ ขวดทรงแปรงตีชา เขียนสีลงยาเคลือบลายดอกโบตั๋น และเด็กชายจับปลาดุกด้วยน้ำเต้า มีอายุมากกว่า 300 ปี ส่วนของไทย ชิ้นสำคัญ ได้แก่ กระปุกสังคโลกสองหู พุทธศตวรรษที่ 19 – 21 จากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย และกุณฑีสังคโลก พุทธศตวรรษที่ 20 – 21 จากการขุดค้นที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย


ส่วนนิทรรศการมี 6 หัวข้อ อาทิ น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ,วิวัฒนาการเซรามิกแห่งสองสายใย (ญี่ปุ่น-ไทย) ในโลกพาณิชยวัฒนธรรม, สำรับคาวหวาน อาหารญี่ปุ่น – ไทย แสดงวัฒนธรรมอาหารคู่กับภาชนะที่มีบทบาทสำคัญมาแต่อดีต


โอกาสนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์บนแจกันเซรามิก ภาพชามบะหมี่ญี่ปุ่น พร้อมทั้งทรงลงพระนาม สิรินธร เป็นที่ระลึก โดยจะนำไปเคลือบ และเผาเคลือบก่อน จึงจะเสร็จสมบูรณ์


นอกจากนี้ ยังให้ผู้เข้าชมได้ร่วมกิจกรรม เช่น การลงสีบนเครื่องปั้นดินเผาอาริตะยากิ และกิจกรรมเวิร์คช็อป เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานจาน ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการพิเศษครั้งนี้ได้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565


เวลา 14 นาฬิกา 7 นาที เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ และขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


รองศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้บริหาร และนายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ และของสมาคมศิษย์เก่า ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นางวัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


รองศาสตราจารย์โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นางชลภัสร พิมพา นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ - รัชดาภิเษก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้สนับสนุนงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายอาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น และคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ฯ โอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


นายธีรศักดิ์ ดำรงสิน และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และผ้าสำหรับผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อพระราชทาน แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำ ผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ ฯ (ปี 2563-2564 ) เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

1. คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี

2. คณะผู้บริหารธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

3. คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : ขยายผล 2 แห่ง งวดที่ 2

4. คณะผู้บริหารมูลนิธิใจกระทิง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระยะที่ 1

5. คณะผู้บริหารบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา)

6. นางยิ่งรัก สิริสิงห และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ระหว่างปี 2560-2564


นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการ ฯ ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

Related News