พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสมรัตน์ แทนขำ

โดย chiwatthanai_t

20 ต.ค. 2565

21 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสมรัตน์ แทนขำ


วันนี้เวลา 17 นาฬิกา 28 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสมรัตน์ แทนขำ ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 สิริอายุ 84 ปี


นางสมรัตน์ แทนขำ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2480 ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทราปราการ เป็นบุตรีของ นายสื่อ กับ นางกิมไล้ (สกุลเดิม รัตนนันทวาที) เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาด้านการบัญชี ได้ช่วยธุรกิจครอบครัว ซึ่งประกอบอาชีพด้านการประมงและแพปลา รับหน้าที่ทำบัญชีแพปลา และทำบัญชีสินค้าห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ


ด้านครอบครัว สมรสกับ พลเอกประสาท แทนขำ มีธิดา 3 คน นางสมรัตน์ ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ทั้งภรรยาที่คอยสนับสนุนช่วยงานสามี และเป็นแม่ที่ประเสริฐ อบรมเลี้ยงดูบุตรให้ได้รับการศึกษาสูงสุด และมีหน้าที่การงานมั่นคง รวมถึงคอยดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และครอบครัวสามีมาอย่างต่อเนื่อง