พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก

โดย chiwatthanai_t

29 ก.ย. 2565

15 views

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


วันนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ และรับมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการป้องกันในอนาคตในพื้นที่จังหวัดตาก


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 1,385 ชุด พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้


ในการนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว และผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อน รวม 3 คน ในพื้นที่ตำบลวังหมัน และตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา สำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดตาก ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลวังจันทร์ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา รวมทั้ง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน ที่ตกในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง รวมถึงลำน้ำสาขา ไหลลงสู่แม่น้ำวังเป็นจำนวนมาก


ประกอบกับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม เพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง ส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังเอ่อล้นตลิ่ง โดยมีพื้นที่ประสบภัย 28 หมู่บ้าน 1,388 ครัวเรือน เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย 8 สาย และพื้นที่ทางการเกษตรด้านพืช 4,250 ไร่ ด้านการประมง 11 ไร่ 2 งาน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตาก รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

Related News