พระราชสำนัก

องคมนตรี แทนพระองค์วางพานพุ่ม สักการะ ร.4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โดย paweena_c

18 ส.ค. 2565

11 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


วันนี้ เวลา 09.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565


เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถ ในการคำนวนและพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เมื่อปี 2409 ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ได้อย่างแม่นยำ โดยทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง 2 ปี ดังนั้น ในปี 2525 รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ


ในการนี้ ได้มีข้าราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษา ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในโอกาสดังกล่าวด้วย


Related News