พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 53"

โดย paweena_c

4 ส.ค. 2565

62 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 53"


วันนี้เวลา 14.45 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 53" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 14 สิงหาคมนี้


ภายใต้แนวคิด The Infinite Blooms เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเผยแพร่กิจกรรม การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ดำเนินงานมากว่า 53 ปีในการนี้ ทอดพระเนตรโซนต่างๆ ภายในงาน ได้แก่ โซนเซ็นทรัลคอร์ท จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ROYAL Project BCG : Green Innovation ผลงานวิจัยกัญชง ดอกเอเดลไวส์ สัญลักษณ์ "รักแท้" ที่ประดับตกแต่งในงานครั้งแรก โซนอีเดน ชั้น 1 จำหน่ายผัก ผลไม้สด และสินค้าแปรรูปกว่า 3 พันรายการ อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันกัญชง


ผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะ ,โซนบีคอน 2 จำหน่ายไอศกรีมอะโวคาโด และไอศกรีมแบรนด์ณภาฯ และโซนบีคอน 3-4 จำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์ดอยคำ


โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2512 เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น แก่ราษฎรชาวไทยภูเขา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง


ต่อมาในปี 2535 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ทำให้ราษฎรมีรายได้ที่แน่นอน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นRelated News