พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2566

โดย panisa_p

4 ธ.ค. 2566

252 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุม สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 48

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ถึง 2565

- ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติแถลงการณ์ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ วันที่ 7 ธ.ค. 2566

- องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ