พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2566

โดย panisa_p

8 ธ.ค. 2566

150 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2566    

- ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันกาชาด พุทธศักราช 2566

- สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวันที่ 2

- มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เตรียมเปิดให้ประชาชน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค "สัมมาทิฏฐิ" ระลึกถึงพระรัตนตรัย ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ