พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง

โดย parichat_p

6 ก.ค. 2565

25 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 16.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์"


ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 สิงหาคม 2565 เฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


เวลา 16.45 น. เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2565 โดยวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับสามเณรอุปสมบทเป็นนาคหลวง จำนวน 7 รูป ประกอบด้วย สามเณรไชยโรจน์ ลครศรี ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดสวนหงส์ จังหวัดสุพรรณบุรี , สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี , สามเณรอนันตชัย งามฉลาด


ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ , สามเณรวิทวัส จัตุกูล ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร , สามเณรอรรถพล ดีศิริ ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร , สามเณรอัครวิชญ์ สมบุตร์ ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ และสามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยานาคหลวง คือผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบท ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท โดยนาคหลวงมี 2 ประเภท คือ พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล ราชนิกุล หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และผู้สอบภาษาบาลีได้เปรียญธรรม 9 ประโยคขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน 21 ปี หรือเรียกว่านาคหลวงสายเปรียญธรรม

Related News