พระราชสำนัก

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระแก้วมรกต

โดย nattachat_c

26 มี.ค. 2567

20 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร


วานนี้ (25 มี.ค. 67) เวลา 16 นาฬิกา 28 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสังข์นคร แก่พระราชวงศ์ กับทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ข้าราชการ ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายในพระอุโบสถ


เสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ


ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชน ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

-------------

สำหรับพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร เป็นโบราณราชประเพณี ที่มีมาแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปี โดยฤดูร้อน กำหนดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4


สำหรับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปางสมาธิ ทำด้วยหยกมณีสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ มีหน้าตักกว้าง 48.3 เซนติเมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร 66 เซนติเมตร มีพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อปี 2327


ทรงมีพระราชศรัทธา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อน และเครื่องทรงฤดูฝน ถวายเป็นพุทธบูชา


ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายเป็นพุทธบูชาอีกสำรับหนึ่ง


และเนื่องจากเครื่องทรงชุดเก่า เกิดการชำรุดไปตามกาลเวลา รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทั้ง 3 ฤดู เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาล ตามโบราณราชประเพณี และถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 โดยเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องต้น ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร และอัญมณีต่าง ๆ ทรงมงกุฎที่มีทรงเป็นเทริด ยอดประดับเพชร

-------------